1. HABERLER

  2. YURT VE DÜNYA

  3. Kredi kartı kesintileri için iade!
Kredi kartı kesintileri için iade!

Kredi kartı kesintileri için iade!

Kredi Kartı ücretleriyle ilgili değerlendirme yapan Tüketiciler Birliği Bşk. Yrd. Özer, BBDK’nın kararıyla soruna son noktanın konulduğunu söyledi.

A+A-

Kredi Kartı ücretleri ve banka hesap işletme ücretleri hakkında bir değerlendirme yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özer; “Söz konusu uygulama hem tüketici kanuna hem de Banka ve Kredi Kartları Kanuna ayrı bir uygulama idi. BBDK’nın konu hakkındaki kararı ile soruna son nokta konulmuştur” dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özer; konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
Tüketiciler Birliği, bankaların Kredi Kartları’ndan kart ücreti banka hesaplarından hesap işletim ücreti adı altında alınmakta oldukları ücretin öncelikle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanunun 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmekte idi.
Her iki yasaya aykırı olan hükümle ilgili olarak tüketicileri Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yönlendirmeden önce kanun koyucunun söz konusu kanunlarla ilgili gerekçesini çok iyi incelemiş ve 24. madde ile ilgili gerekçedeki “Hukuki ilişkinin, güçlü olan lehine düzenlenmesinin engellenmesini ve objektif esaslara bağlanması amacıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi niteleyen sözleşmelerde bulunması gereken hususlar belirlenmiştir. Kart hamillerinin mesnetsiz uygulamalarla karşılaşmamaları amacıyla sözleşmede var olmadığı veya yasal bir uygulamaya dayanmadığı sürece, yaptıkları işlemlerden dolayı kendilerinden faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemeyeceği ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır” hükmüne yer verildiği görülmüştür.
Bu gerekçe ile kanun koyucu büyük bir feraset örneği göstererek sorunu baştan çözdüğü görülmektedir. Ayrıca bu hem Tüketici Kanun 6. maddesi hem de Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesi oldukça açıktır ve yoruma mahal bırakmayacak bir şekildedir.
Ayrıca bankalar direnen ve banka ile ilişkilerini kesmek isteyen iradeli tüketicilerinin ücretlerini derhal iade etmekte idiler. Haklı olsa idiler bu konuda tüm müşterilerine karşı direnmeleri gerekecek idi.
Bu nedenlerle Tüketiciler Birliği tüm tüketicilere hukuk savaşı başlatmalarını önermiş sitesinde ihtar ve şikayet dilekçe örneklerinin yayınlamıştır. Tüm Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yapılan itirazlarda tüketici haklı bulmuş ve alınana bedellerin iadesine hükmetmişti. Öte yandan Kocaeli Tüketici Mahkemesi de 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı ile bu konudaki Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin haksız alınan ücretin iadesi yönündeki kararını onayarak son noktayı koymuştu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hukuk Müşavirliği ise 42-10-B/980 sayılı yazısıyla 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 24. maddesinin (4) numaralı fıkrası, "Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkartan kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez" hükmünü amirdir.
BBDK, 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti'nde ve/veya Tüketici Mahkemesi'nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır bu nedenle kartlarından ücret alınan tüketiciler Tüketici Hakem Heyeti'ne iade müracaat bulunması gerektiğini bildirmiştir. Böylece tüketiciye kesilen milyarlarca dolarlık haksız ve hukuksuz fatura sona ermiştir.
Tüm tüketicileri zaman kaybetmeden Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etmeye davet ediyoruz” dedi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Yeni dezenformasyon yasası ve kişisel verilerin korunması kanununa göre; kişilik haklarına yönelik her türlü yayın suç teşkil ettiğinden, kurallara aykırı yorumlar onaylanmamaktadır. Lütfen bir aşağıdaki facebook yorumları bölümünü kullanınız